^Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
taxis logo

Spolupracujeme s

alfain

carpets

carpets

Industrial.engineering s.r.o

JMAtechnology s.r.o

s.o.k.Teb

Finančně nás podporují

trebic

vysocina

Login Form

IPK logo barevné

 
 
 
 
 
NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU, STÁTNÍHO ROZPOČTU A KRAJE VYSOČINA

 

 

 HLEDÁTE PRÁCI ? 

Jste osoba zdravotně znevýhodněná:

     - máte přiznaný invalidní důchod (OZP) ?

-  máte přiznaný status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) ?

-  máte zdravotní problémy, které jsou pro Vás překážkou při hledání a získání zaměstnání, ale nemáte přiznaný invalidní důchod ani status osoby zdravotně znevýhodněné ?

 

Jste osoba sociálně znevýhodněná:

 

-  jste dlouhodobě nezaměstaný/á ?

-  je Vám méně jak 30 let, chybí Vám praxe ?

-  je Vám více jak 50 let ?

-  navracíte se z mateřské nebo rodičovské dovolené ?

-  nacházíte se v krizi ?

-  vycházíte ze špatného rodinného prostředí ?

-  potřebujete podporu další osoby, aby jste mohl/a najít a získat zaměstnání ?

 


 

HLEDÁTE ZAMĚSTNANCE NEBO POTŘEBUJETE INFORMACE ? 

Jste firmou nebo OSVČ:

-  hledáte nové zaměstnance ?

-  chcete vytvořit nové pracovní místo ?

-  chcete zvýšit prestiž Vaší firmy ?

-  zajímají Vás informace ohledně zaměstnávání znevýhodněných osob ?

-  máte více jak 25 zaměstnanců a týká se Vás povinnost zaměstnávat OZP/OZZ ?

-  chcete být společensky odpovědnou firmou ?

 


 

 

JSME BEZPLATNÁ SLUŽBA A JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI !!!

 

 

IPK logo barevné

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI

Doba realizace projektu:    

1. 1. 2019 - 31. 10. 2020

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním služeb sociální prevence do 30. 6. 2020.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projektu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu.

Projekt bude zaměřen na podporu následujících druhů sociálních služeb:

  • azylové domy,
  • sociální rehabilitace,
  • sociálně terapeutické dílny,
  • domy na půl cesty,

     

Výsledky projektu:

V době realizace projektu bude přijato opatření k prevenci sociálního vyloučení, na zmírnění dopadů uvedených situací a k sociálnímu začleňování. Díky stabilnímu financování vybraných služeb sociální prevence dosáhneme u některých osob eliminace dopadu nepříznivé situace, u dalších osob zapojených do projektu opětovného začlenění na trh práce nebo již po vzniku nepříznivé sociální situace předejdeme vlastnímu sociálnímu vyloučení.

Hlavní očekávanou změnou je omezení počtu osob postižených sociálním vyloučením a zamezení jeho růstu. Díky realizaci projektu dojde ke stabilnímu a efektivnímu financování sociálních služeb a účelnému vynaložení veřejných finančních zdrojů. Vybrané sociální služby díky společnému metodickému vedení propojí síť sociálních služeb na celém území Kraje Vysočina. V rámci projektu bude metodicky posilována také komunikace poskytovatelů sociálních služeb se sociálními pracovníky na obecních úřadech. Tím se zkvalitní sociální práce směrem ke klientům těchto služeb a komunikace a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.

 

Finanční zajištění projektu:

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.