^Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
taxis logo

Spolupracujeme s

alfain

carpets

carpets

Industrial.engineering s.r.o

JMAtechnology s.r.o

s.o.k.Teb

Finančně nás podporují

trebic

vysocina

Login Form

newtm

Historie

Služba vznikla 01. ledna 2013, podnětem pro její vznik byla zvyšující se poptávka uživatelů ostatních služeb Oblastní charity Třebíč a snaha o vyplnění mezery na Třebíčsku v oblasti pomoci osobám zdravotně a sociálně znevýhodněným v získání zaměstnání na otevřeném trhu a tím v zapojení se do života běžného pro jejich vrstevníky.

Služba vznikla pod názvem Sociální rehabilitace Třebíč. Tento název byl po roce fungování změněn na současný název TaxiS sociální rehabilitace.

Poslání služby

Posláním služby TaxiS sociální rehabilitace je poskytovat osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podporu, která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání a zapojit se do života, který je běžný pro jejich vrstevníky a region Třebíčska.

Okruh osob

Služba je určená osobám od 16 do 64 let z Třebíče a okolí do 50 km, kteří nemohou získat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném nebo chráněném trhu práce z důvodu jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.

  • Osoby s duševním onemocněním
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby s mentálním postižením
  • Osoby se sociálním znevýhodněním

Cíle

uživatel, který ví, jaké zaměstnání chce a může vykonávat

uživatel, který rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k získání a udržení pracovního místa

uživatel, který je informovaný a orientovaný (v oblasti práv, povinností, dostupných služeb)

uživatel, který získal odpovídající zaměstnání

Zásady

Partnerský přístup

- pracovníci usilují o to, aby mezi nimi a uživateli služby byl rovnocenný, partnerský vztah, kdy jsou si obě strany rovné. Mají stejná práva i povinnosti.

Důstojnost

- pracovníci zařízení dbají na to, aby způsob poskytování služby nevedl ke snižování důstojnosti uživatelů ani žádné jiné osoby. Snaží se vést uživatele k tomu, aby i oni sami dbali o zachování své důstojnosti a v případě potřeby, byli schopni ji hájit.

Respektování rozhodnutí uživatele

- uživatel rozhoduje o svém životě, pracovník nepodsouvá uživateli řešení, které považuje za nejvhodnější, ale jedná s ním jako s partnerem. Upřednostní jeho řešení před svým, ale seznámí     ho s možnými důsledky. Uživatele vnímá jako člověka zodpovědného za svůj život. Role pracovníka je v provázení, vysvětlování a nabízení možností, rozhoduje uživatel. Ten je také za svá   rozhodnutí zodpovědný a nese jeho důsledky, má tedy právo ve svých rozhodnutích chybovat a tím se učit a vyvíjet.

Individuální přístup

- pracovníci přistupují k uživateli, jako k jedinečné osobě a snaží se v maximální možné míře přizpůsobit jejím potřebám.