^Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
taxis logo

Spolupracujeme s

alfain

carpets

carpets

Industrial.engineering s.r.o

JMAtechnology s.r.o

s.o.k.Teb

Finančně nás podporují

trebic

vysocina

Login Form

PRO KVALITNÍ SPOLUPRÁCI A DOSAŽENÍ CÍLE JE DŮLEŽITÉ:

  • aktivně se spolupodílet a spolupracovat na dosažení cíle
  • docházet na předem domluvené schůzky s pracovníkem, případně se ze schůzky včas omluvit
  • poskytovat službě pravdivé, aktuální a úplné informace o své osobě
  • být otevřený/á a upřímný/a
  • být připravený/á a ochotný/á  na sobě pracovat, rozvíjet se …
  • dodržovat základní pravidla lidského spolužití
  • dodržovat zákaz kouření a požívání návykových látek v průběhu využívání služby