^Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
taxis logo

Spolupracujeme s

alfain

carpets

carpets

Industrial.engineering s.r.o

JMAtechnology s.r.o

s.o.k.Teb

Finančně nás podporují

trebic

vysocina

Login Form

Našimi uživateli jsou osoby zdravotně a sociálně znevýhodněné. Tato cílová skupina je velmi široká. Jedná se o osoby, které ve svém životě mají nějakou překážku, která jim brání nebo mají velmi ztíženo získání vhodného zaměstnání.

Zdravotně znevýhodněné osoby:

(osoby s tělesným, mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením)

  • osoby s přiznaným Invalidním důchodem (ID)
  • osoby s přiznaným statusem osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ)
  • osoby se zdravotním omezením bez přiznaného ID nebo statusu OZZ

Sociálně znevýhodněné osoby:

  • osoby dlouhodobě nezaměstnané
  • mladí lidé bez praxe
  • osoby starší 50 let
  • osoby po mateřské nebo rodičovské dovolené
  • osoby v krizi
  • osoby vycházející ze špatného rodinného prostředí, aj.